Information från styrelsen

Vi har nu gjort Ovk.

Då ventilationen inte är riktigt inställd, kommer Ventexpert tillbaka vid senare tillfälle och justerar den.

Även då behöver de komma in i varje lägenhet och justera våra frånluftsdon

I början på juni kommer stämman att vara. Så snart kommer valberedningen och gå runt, det behöver nya styrelse medlemmar. Vill vi ha en bra förening behöver vi alla hjälpas åt i styrelsearbetet.

Hälsningar

Styrelsen