Information från styrelsen

Det finns några som inte fyllt i sina kontaktuppgifter i SBC Hemma. Bra om ni gör det snarast.

1/3 2023 går vi över endast till digital information från styrelsen.

Inloggningsuppgifter finns under aktuell information.

Vi fortsätter med arbetet att vi ska ha individuell debitering av vatten. Hoppas att detta kommer igång under våren.

Ovk kommer att göras i alla lägenheter under våren, närmare information kommer när det är dax.

När du använder tvättstugan glöm inte städa efter dig. Det är de boendes ansvar att hålla tvättstugan ren. Vi har en ingen veckostädning från vårat städbolag, de tömmer soppåsen 1 gång i månaden.

I juni kommer årsstämman att vara så nu börja valberedningen sitt arbete. Kom ihåg att ska vi ha en fungerande förening måste alla hjälpa till med styrelsearbetet.

Hälsningar

Styrelsen