Information från Styrelsen

  • Årsstämman kommer att vara måndag 19/6 klockan 19.00 i Gästlägenheten.
  • Då våran Ovk inte var godkänd kommer Ventexpert tillbaka den 18/9 och justerar våra frånlufts ventiler.

De måste då komma in i alla lägenheterna.

Närmare information kommer i början av september.

  • Vi har gjort en inventering av odlingslotterna och vissa brukar inte sina lotter.

Mail kommer att skickas ut till berörda.

  • Tisdag 30/6 har Trädgårdsgruppen bjudit in till kvällsmingel 18.30. Vid odlingslotterna Anemonvägen 36 – 38

Trevlig initiativ ,så hoppas vi på bra väder.

Sommar Hälsningar Från

Styrelsen

Information från styrelsen

Vi har nu gjort Ovk.

Då ventilationen inte är riktigt inställd, kommer Ventexpert tillbaka vid senare tillfälle och justerar den.

Även då behöver de komma in i varje lägenhet och justera våra frånluftsdon

I början på juni kommer stämman att vara. Så snart kommer valberedningen och gå runt, det behöver nya styrelse medlemmar. Vill vi ha en bra förening behöver vi alla hjälpas åt i styrelsearbetet.

Hälsningar

Styrelsen

Information från styrelsen

Det finns några som inte fyllt i sina kontaktuppgifter i SBC Hemma. Bra om ni gör det snarast.

1/3 2023 går vi över endast till digital information från styrelsen.

Inloggningsuppgifter finns under aktuell information.

Vi fortsätter med arbetet att vi ska ha individuell debitering av vatten. Hoppas att detta kommer igång under våren.

Ovk kommer att göras i alla lägenheter under våren, närmare information kommer när det är dax.

När du använder tvättstugan glöm inte städa efter dig. Det är de boendes ansvar att hålla tvättstugan ren. Vi har en ingen veckostädning från vårat städbolag, de tömmer soppåsen 1 gång i månaden.

I juni kommer årsstämman att vara så nu börja valberedningen sitt arbete. Kom ihåg att ska vi ha en fungerande förening måste alla hjälpa till med styrelsearbetet.

Hälsningar

Styrelsen

Information från styrelsen

Det finns 4 motorvärmare på Buxbomsvägen 12-14 och 3 på Anemonvägen 36-38.

Dessa kan du använda om du behöver el för att tex dammsuga bilen eller ladda ett batteri.

Använd en skarvsladd. Den nyckeln du har sedan tidigare då alla hade motorvärmare på sin parkeringsplats fungerar.

Under våren kommer vi börja med individuell debitering av vatten för alla boende.

När du använder den gemensamma tvättstugan glöm inte att städa. Det är ditt ansvar att den blir städad.

All information från styrelsen kommer att komma digitalt från SBC kundportal från 1/3.

Hälsningar

Styrelsen

Information från styrelsen

Så har vi kommit igång med nya kundportalen SBC Hemma.

Ni hämtar hem den på webben adress https://hemma.sbc.se

På första sidan högst upp står det inställningar, gå in där och under kontaktuppgifter

skriver ni in ert namn och mailadress. Detta är viktigt för att få information från styrelsen.

Nästa nyhetsbrev kommer att skicka / mail. Så spar vi mycket papper.

Framöver kommer all information till er /mail från styrelsen.

Hälsningar

Styrelsen