Information från Styrelsen

  • Årsstämman kommer att vara måndag 19/6 klockan 19.00 i Gästlägenheten.
  • Då våran Ovk inte var godkänd kommer Ventexpert tillbaka den 18/9 och justerar våra frånlufts ventiler.

De måste då komma in i alla lägenheterna.

Närmare information kommer i början av september.

  • Vi har gjort en inventering av odlingslotterna och vissa brukar inte sina lotter.

Mail kommer att skickas ut till berörda.

  • Tisdag 30/6 har Trädgårdsgruppen bjudit in till kvällsmingel 18.30. Vid odlingslotterna Anemonvägen 36 – 38

Trevlig initiativ ,så hoppas vi på bra väder.

Sommar Hälsningar Från

Styrelsen