Trivselsregler för BRF Mispeln

Ladda ner reglerna

Här kan du ladda ner trivselreglerna som en pdf: Trivselsregler för BRF Mispeln 20171108

Trivselregler

Trivselreglerna är ett komplement till de stadgar du godkänt då du ansökt och beviljats
medlemskap i vår bostadsrättsförening. Här finner du råd och regler för att vi alla ska kunna trivas i vårt boende!

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller inte bara dig som äger bostadsrätten. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för hyresgäster som hyr i andra hand.

Vad tar reglerna upp?

Reglerna är skrivna från A-Ö. Allt i från hur du ska agera vid akuta fel till blomlådor, husdjur och regler om Andrahandsuthyrning hittar du i reglerna.

Har du synpunkter på trivselreglerna eller upplever du att någon bryter mot våra regler?
Kontakta styrelsen: kontakt@brfmispeln.se

Ett svar på “Trivselsregler för BRF Mispeln”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.