Information från styrelsen

Så har vi kommit igång med nya kundportalen SBC Hemma.

Ni hämtar hem den på webben adress https://hemma.sbc.se

På första sidan högst upp står det inställningar, gå in där och under kontaktuppgifter

skriver ni in ert namn och mailadress. Detta är viktigt för att få information från styrelsen.

Nästa nyhetsbrev kommer att skicka / mail. Så spar vi mycket papper.

Framöver kommer all information till er /mail från styrelsen.

Hälsningar

Styrelsen