Två-års besiktning

Ladda ner dokumenten

Ladda ner information och wordmall
Ladda ner boendemall i Excel

Inför 2-årsbesiktning

Den 18-19/2 2019 är det dags för tvåårskontroll av våra fastigheter och dess lägenheter.

En besiktningsman kommer då tillsammans med representanter från styrelsen att besöka alla
lägenheter för att undersöka vilka brister som tidigare noterats vid slutbesiktningen och
fortfarande kvarstår samt notera nya brister som uppstått. Småa är därefter ansvariga för att
åtgärda de problem som besiktningsmannen noterar i sitt protokoll.

Besiktningsman blir Roine Ivarsson från PE Teknik & Arkitektur (pe.se). Roine återkommer närmare med ett schema för besiktning av respektive lägenhet. Det är bra om ni själva har möjlighet att delta i besiktningen av er lägenhet under denna tid – om inte ber vi er att sätta låset på dörren i serviceläge så att besiktningsgruppen kan få tillträde.

Som förberedelse för besiktningen ber vi er att fylla i bifogad checklista. För att hanteringen och sammanställningen av inlämnade åtgärder ska bli så enkel som möjligt ber vi er föra över de brister ni hittar till bifogat Exceldokument och skickar denna till kontakt@brfmispeln.se senast den 21:e januari!

Om du inte har tillgång till dator

Om ni inte har tillgång till dator och vill vara analoga går det bra att lägga ifylld checklista i postfack:
Hus E – Anemonvägen 36 Lina Andersson
Hus F – Anemonvägen 38 Stefan Lindblom
Hus G – Buxbomsvägen 12 Mårten Lagerquist
Hus H – Buxbomsvägen 14 Roland Segerman

Bra att hålla utkik på

Några saker att hålla utkik efter när ni fyller i checklistan:

 • Titta efter sprickor i vägghörn och i vinkeln mellan tak och vägg. Titta också i hörnen inuti
  garderober.
 • Titta efter sprucket kakel och klinker i våtutrymmen – försök kika in bakom tvättmaskin
  och torktumlare och under badkar om möjligt.
 • Titta efter större glipor, bucklor och ojämnheter i parketten.
 • Har ni vintertid sett fukt ​mellan​ innerglas och ytterglas i fönstren, notera då detta.
  Observera att fukt eller frost på ​utsidan​ av fönstret däremot är fullt normalt.
 • Titta på panelen på balkongen – har det uppstått vridning, sprickor eller andra skador så
  notera detta.
 • Har ni haft några problem med de tekniska installationerna – säkringar som ofta löst ut,
  stopp i avlopp eller problem med ventilationen så notera detta. OBS:​ Det är normalt att ventilationen stängs av några minuter en gång per dygn, detta är en säkerhetsfunktion under vilken tid brandspjällen i undercentralen testas!
 • Har det varit problem med något av elementen under den kalla perioden?
 • Titta gärna även i ert källarförråd och notera eventuella skador.
 • Eventuella problem med inglasning av balkongen

Kontakta gärna styrelsen på ​kontakt@brfmispeln.se​ om ni har frågor vid ifyllande av listan.

Mvh
Styrelsen

OBS! Anmärkningar inför tvåårskontroll – använd rumsbeteckningar enligt lägenhetens ritning.