Ny teknisk förvaltning

Idag har ADB fastighetsservice AB tagit över efter NKG.

Alla uppgifter om ADB står under felanmälan där står även telefonnummer till jouren.